باک در  چهار سال اول زندگی اش مانند سگ های اشرافی زیسته بود.

هنگامیکه انتهای طناب در دستان مردغریبه قرار گرفت با حالتی تهدیدآمیز غرید.او فقط نارضایتی خود را به مرد غریبه فهمانده بود و مغرورانه بر این باور بود که فهماندن احساسش به معنای فرمان دادن است.طناب دور گردنش محکم تر و نفس در سینه اش حبس شد...وقتی طناب دور گردنش بود انسان ها از مزیت ناعادلانه ای برخوردار می شدند.

سرشت حیوانی در وجود باک بسیار قوی شده بود اما این رشد پنهان بود.

حیله و نیرنگی که تازه در وجودش بیدار شده بود موجب کنترل و ارامش او می شد.آنقدر سرگرم سازگاری با زندگی جدید بود که به آسایش خود نمی اندیشید.

باک آن صدا را می شناخت به گونه ای برایش آشنا بود گویی قبلا آن را شنیده بود...اردوگاه خفته را پشت سر گذاشت و خاموش و بی صدا به سرعت به سمت جنگل دوید.هنگامی که به آن آوا نزدیک تر شد آهسته تر قدم برداشت...گرگ لاغر و کشیده ای را دید که پوزه اش را به آسمان گرفته و روی ران هایش نشسته بود.

پس از مدتی گرگ آهسته شروع به دویدن کرد.به سادگی نشان داد به جایی می رود و به باک فهماند که همراهش برود.

آنها دیدند که باک از چادر خارج شد اما ندیدند به محض آنکه به دنیای پر از رمز و راز جنگل پا گذاشت چه تغییراتی در او صورت گرفت.یک باره جزئی از آن دنیای وحش شد.

هنگامی که شب های بلند زمستان از راه می رسند و گرگ ها غذای خود را در دره های پایین تر دنبال می کنند شاید او را ببینید که سردسته گله است و زیر نور کمرنگ مهتاب می دود.او از هم نوعانش یک سر و گردن جلوتر می پرد و از ته گلو زوزه ای می کشد که ترانه دنیایی قدیمی تر است.

و آن ترانه گله گرگ هاست...

*این متن برای شرکت در جشنواره کتابی به اختصار میباشد.

** آوای وحش مشهورترین رمان جک لندن تویسنده آمریکایی است. این رمان در سال ۱۹۰۳ منتشر شد.

***لطفا نظرتون رو راجع به این متن بگید

****لینک صفحه  http://boronze.blogfa.com/page/festival1