سلام
امروز واسه من روز گندی بود
امروز من و کلی اتفاقای بد افتادیم
با پای خیس رو زمین لیز خوردم کلی کج و ماوجم الان!!!!!!!!!!!
بجاش تولد دختر کوچولوی خوشبخته
قراره گلکسی اس 2 بگیرم شاید البته
کتاب ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد رو توی کتابی به اختصار دوست داشتم بخونم ولی هنوز پیداش نکردم در به در دنبالشم

*دوست کسی است که تو را می شناسد و علیرغم این شناخت به تو عشق می ورزد*